Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka prema zakonu o lokalnim porezima

Poštovani!

Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16) kojim je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Porez na nekretnine plaćati će se za nekretnine na koje se plaćala komunalna naknada, s tim da će se pri izračunu porezne osnovice za obračun poreza u odnosu na komunalnu naknadu uzeti u obzir garažni i drugi pomoćni prostori (podrumi, tavani, ljetne kuhinje, prateći objekti koji su povezani sa stambenim ili poslovnim prostorom), građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne aktivnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili je započeto građenje, zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine, a ima pristupnu cestu, opskrbu električnom energijom i vodom u skladu sa mjesnim prilikama.

Porezni obveznik je vlasnik, odnosno suvlasnik nekretnine kao samostalni posjednik, osoba koja je plaćala komunalnu naknadu. Obveznik može biti nesamostalni posjednik odnosno korisnik nekretnine, ako vlasnik poreznu obvezu pravnim poslom-ugovorom prenese na nesamostalnog posjednika. U skladu sa člankom 51. Zakona o lokalnim porezima, vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza duga korisnika.

Jedinice lokalne samouprave obavezne su u 2017. godini ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, temeljem koje će se vlasnicima u 2018. godini izdati rješenje o porezu na nekretnine.

U skladu za zakonom Upravni odjel za lokalne poreze Općine Vir dostavlja vlasnicima obrazac u kojem se traže zakonom propisani podaci za svaku nekretninu.
            

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više namjena, potrebno je navesti svaku namjenu s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu, a za svaku posebnu nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu.

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti osobno, putem pošte na adresu Općina Vir, Upravni odjel za lokalne poreze, Trg sv. Jurja 1, 23 234 Vir ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Za dodatne informacije  na raspolaganju  su tel. 023/362-018, 023/362-225  

NAPOMENA: Prikupljanje podataka putem obrazaca i dalje se provodi, zbog usklađivanja sa bazom podataka Općine Vir, uzimajući u obzir i najavljenu odgodu poreza na nekretnine.  


                        UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNE POREZE
                                         OPĆINE VIR

 

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU POREZA NA NEKRETNINE (pdf 38,5kB)

logo-izbori-2017


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1