Logo
Ispiši ovu stranicu

O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013, 85/15). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom". Sukladno odredbama gore navedenog zakona Općina Vir na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama. Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Vir na jedan od slijedećih načina:
• pisanim putem na adresu: Općina Vir, Trg sv. Jurja 1, 23 234 Vir
• putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• telefaksom na broj: 023/363 480
• telefonom na broj: 023/362 018 ; 023/362 225

Općina Vir ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na straniciO B R A S C I
(preuzimanje - Word dokument)

Zahtjev za pristup informacijama (.doc - 50kb)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.doc - 52kb)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc - 49kb)
Žalba protiv rješenja pristup informacijama  (.doc - 36kb)
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija  (.doc - 37kb)
Žalba šutnja uprave pristup informacijama  (.doc - 29kb)
Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija (.doc - 31kb)ZAKONI I PROPISI

(broj Narodnih novina u kojima su objavljeni zakoni i propisi ujedno su poveznice na objavu istih na mrežnim stranicama Narodnih novina)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst - pdf dokument sa stranica Povjernika za informiranje
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak)
 

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Općine Vir

Opći akti i odluke koje je donijela Općina Vir

 

sluzbenik za informiranje
pravo na informacije2

Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA