Opći akti i odluke koje je donijela Općina Vir

Na ovom dijelu stranica možete pronaći temeljne akte i odluke Općinskog vijeća i načelnika Općine kao i poslovnike te odluke o unutarnjem ustrojstvu Općine. U podizbornicima možete pregledati Statut Općine, opis obilježja Općine i proračun Općine, a ispod ovog teksta možete skinuti i pregledati važnije odluke Općinskog vijeća i načelnika Općine. U zagradama su dodatno istaknute direktne poveznice na objavu pojedinog dokumenta u Službenom glasniku Općine Vir (SGOV).
 pdf file
(dokumenti se mogu preuzeti u PDF formatu)
 Statut Općine Vir (SGOV 11/09)
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vir (SGOV 02/11)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 08/10)
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 03/12)
Etički kodeks Općinske uprave Općine Vir (SGOV 03/14)


Odluka o općinskim porezima (SGOV 04/11)

Odluka o komunalnom redu (SGOV 08/08)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (SGOV 04/11)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu II (SGOV 01/12)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu III (SGOV 02/12)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu IV (SGOV 03/12)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu V (SGOV 05/13)
Odluka o komunalnim djelatnostima
Odluka o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
Odluka o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan prodavaonica na području Općine Vir
Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata
Odluka o prodajnim mjestima za ugostiteljske objekte u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama

Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vir za razdoblje od 2014. do 2020. godine (izvješće za 2013. godinu)


Obavijest o javnoj raspravi Plana gospodarenja otpadom
(41 KB)
Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018. (1 MB)
Zone za obračun komunalne naknade (21 MB)

Evidencija komunalne infrastrukture

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2014. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2015. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2016. godine
Izmjene Plana upravljanja 2016. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2017. godine
Izmjene Plana upravljanja 2017. godine
Izmjene Plana upravljanja 2017. godine II
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018. godine
Izmjene Plana upravljanja 2018. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2019. godine
Izmjene Plana upravljanja 2019.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA