Logo
Ispiši ovu stranicu

Opći akti i odluke koje je donijela Općina Vir

Na ovom dijelu stranica možete pronaći temeljne akte i odluke Općinskog vijeća i načelnika Općine kao i poslovnike te odluke o unutarnjem ustrojstvu Općine. U podizbornicima možete pregledati Statut Općine, opis obilježja Općine i proračun Općine, a ispod ovog teksta možete skinuti i pregledati važnije odluke Općinskog vijeća i načelnika Općine. U zagradama su dodatno istaknute direktne poveznice na objavu pojedinog dokumenta u Službenom glasniku Općine Vir (SGOV).
 pdf file
(dokumenti se mogu preuzeti u PDF formatu)
 
 
Godišnji planovi/programi/strategije
 
Pravilnik o reguliranju obveza pri davanju jamstava i otplati zajmova o trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Vir
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Vir za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini
Odluka o provedbi Odluke Stožera civilne zaštite o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja
Uputa o načinu komunikacije Općine Vir s proračunskim korisnikom iz nadležnosti
Uputa o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskog korisnika Općine Vir
Pravilnik o materijalnim pravima dužnosnika, službenika i vanjskih suradnika Općine Vir
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VIR ZA RAZDOBLJE 2018. - 2022. GODINE (2,84 MB)
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VIR ZA 2017. GODINU (1 MB)
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VIR (10 mb)
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
Izmjene Plana upravljanja 2019.
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2019. godine
Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018. (1 MB)
Izmjene Plana upravljanja 2018. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018. godine
Izmjene Plana upravljanja 2017. godine II
Izmjene Plana upravljanja 2017. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2017. godine
Izmjene Plana upravljanja 2016. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2016. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2015. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2014. godine
Obavijest o javnoj raspravi Plana gospodarenja otpadom (41 KB)

 
Odluka o mjerama u radu Općine Vir
 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vir

Graficki prilog 1

Graficki prilog 2

Graficki prilog 3

Graficki prilog 4

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Zone za obračun komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu


Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš PPUO Vir
Statut Općine Vir (SGOV 11/09)
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vir (SGOV 12/09)
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vir (SGOV 02/11)
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vir (SGOV 02/13)
Odluka o izmjeni i dopuni Statua Općine Vir (SGOV 02/18)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vir (SGOV 01/20)
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vir (SGOV 11/09)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vir
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vir II (SGOV 05/17)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vir III (SGOV 02/18)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vir IIII (SGOV 01/20)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 08/10)
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 03/12)
Etički kodeks Općinske uprave Općine Vir (SGOV 03/14)
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Plan izobrazbe u upravnim tijelima Općine Vir za 2019. godinu


Odluka o općinskim porezima (SGOV 04/11)

Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnim djelatnostima
Odluka o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
Odluka o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan prodavaonica na području Općine Vir
Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata
Odluka o prodajnim mjestima za ugostiteljske objekte u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama

Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vir za razdoblje od 2014. do 2020. godine (izvješće za 2013. godinu)

Odluka o radnom vremenu u tijelima općinske uprave Općine Vir
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (SGOV 03/11)
Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Vir (SGOV 11/09)


 

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA