"Čisti otok" d.o.o.

 cisti otok logo

za komunalne djelatnosti
MB: 1643258

Adresa: Trg sv. Jurja b.b., 23 234 Vir
Telefon/fax.: 023/362 830


Direktor: Željan Kalac, mag. oec.

 

Službenik za informiranje: Marija Košutić

Adresa: Put mula 16, 23 234 Vir
Tel.: 023/362-830

e-pošta: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva poduzeću ČISTI OTOK d.o.o. radnim danom u vremenu od 08-16 sati na jedan od slijedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: ČISTI OTOK d.o.o., Put mula 16, 23 234 Vir
  • putem e-mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefonom na broj: 023/362-830

 

ČISTI OTOK d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).

 


 

O B R A S C IZAKONI I PROPISI

(broj Narodnih novina u kojima su objavljeni zakoni i propisi ujedno su poveznice na objavu istih na mrežnim stranicama Narodnih novina)


PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI:


► Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada (kućnog smeća i krupnog otpada)
► Održavanje i čišćenje javnih površina
► Održavanje nerazvrstanih cesta
► Održavanje čistoće tržnica na malo
► Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
► Crpljenje septičkih jama
► Upravljanje i održavanje parkirališta
► Građenje
► Kupnja i prodaja robe
► Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

Poduzeće “Čisti otok” osnovano je 2002. godine i u 100%-tnom je vlasništvu Općine Vir kao jedinog osnivača. “Čisti otok” trenutno zapošljava ukupno 18 djelatnika na raznim poslovnim iz djelokruga svoje djelatnosti. Poduzeće raspolaže tehničkim sredstvima za obavljanje svoje djelatnosti od čega valja istaknuti dva suvremena vozila specijalizirana za prijevoz komunalnog otpada marke IVECO 180E240 s nadgradnjom FARID T1H16, jedno manje specijalno vozilo marke IVECO DAILY 50C15 s nadgradnjom, odnosno strojem za sabijanje sa stražnjim utorom, marke FARID tip MINIMATIC 7 nova serija 2001 i vozilo za sakupljanje i odvoz krupnog otpada tipa MAN TGM 18.280 4X2 BB, koje je opremljeno trostranim samoistovarivačem (kiperom) s dizalicom i polipnom grabilicom s 5 lopatica.
“Čisti otok” d.o.o. Vir obavlja poslove sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada (kućnog smeća i krupnog otpada) na području lokalne samouprave Općine Vir. Pored sakupljanja i zbrinjavanja otpada, tvrtka je zadužena za čišćenje i održavanje javnih površina, groblja i okoliša svih javnih objekata na području Općine Vir. Ukupan broj stanovnika koji su uključeni u odvoz otpada, u periodu izvan turističke sezone, je oko 3 500. Za vrijeme turističke sezone taj broj u određenim vremenskim razdobljima naraste i do 70 000 osoba (turista i vlasnika kuća za odmor). Velika razlika u broju stanovnika, u sezoni i izvan nje, predstavlja problem pri postavljanju sistema gospodarenja otpadom, prije svega u izračunu potrebne opreme i broja uposlenih. Taj problem predstavlja veliki izazov za ovo poduzeće, izazov s kojim se njegovi djelatnici uspješno sučeljavaju.

Vrste otpada koje zbrinjava “Čisti otok” su:
● komunalni otpad i njemu sličan otpad iz industrije i obrta
- odvojeno skupljanje frakcije: papir, staklo, plastične mase, drvo, biološki otpad
- drugi komunalni otpad: miješani komunalni otpad, otpad od čišćenja cesta, otpad iz trgovina
● građevinski otpad
● glomazni otpad
● posebni otpad iz kućanstava
Otpad se odlaže i deponira na lokaciji gradskog odlagališta Diklo, kod Zadra.
“Čisti otok” teži uspostavljanju adekvatnog i učinkovitog sistema upravljanja s otpadom. Za ostvarenje tog cilja “Čisti otok” poduzima, te ima u planu poduzimati, određene aktivnosti koje se usmjeravaju na:
- rad s javnošću (edukacija korisnika usluga)
- sprečavanje nastanka otpada (još na izvoru minimalizirati količinu otpada)
- sprečavanje i smanjivanje nastanka štetnih stvari
- odvojeno prikupljanje otpada
- reciklaža sekundarnih sirovina
- biološka obrada otpada
- odlaganje otpada uz brigu o deponiji
Posebna briga u “Čistom otoku” vodi se o planovima za budućnost i to u pogledu još kvalitetnije tehničke opremljenosti  i sredstava za prikupljanje i odvoz otpada, kao i objekata potrebnih za kvalitetno obavljanje djelatnosti. Poduzeće, dakle, ima namjeru uspostaviti jedan kvalitetan integralni sistem gospodarenja otpadom na području Općine Vir, te u potpunosti ostvariti suvremene standarde gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izvršenje ovako postavljenih ciljeva, uz dosadašnji uspješan rad i stečena iskustva, otvaraju nove perspektive u radu ovog poduzeća i garanciju kvalitetnog gospodarenja otpadom na prostoru Općine Vir.

 


Izvješće o radu davatelja javne usluge


NATJEČAJ


FINANCIJSKI PLANOVI


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

 

 


PLANOVI NABAVEDOKUMENTI "ČISTOG OTOKA" d.o.o.

 

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA