Priopćenje ureda načelnika Općine Vir: OPĆINA VIR NIJE DEVASTIRALA POMORSKO DOBRO!

Priopćenjem udruge „Vir bez podjela“ opet se nastoji dezinformirati javnost na način da se dopis ministra zaštite okoliša Mihaela Zmajlovića prema tajništvu Vlade Republike Hrvatske, odnosno zastupnici Mireli Holy, a vezano za inspekcijske nadzore koje je izvršilo Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo graditeljstva na otoku Viru, nastoji rastumačiti i prezentirati na način prema kojem je Općinska uprava na čelu sa načelnikom protuzakonito devastirala pomorsko dobro te je čekaju kaznene prijave.

Sulude prijave
Nadležna ministarstva obavila su nadzore 04. i 05. veljače i 17. ožujka ove godine, koji su se vršili povodom prijave političke udruge „Vir bez podjela“. Prijava se odnosila na obalni pojas otoka Vira od Rt-a Kozjak do uvale Donja Prezida (južni dio otoka), od uvale Gornja Prezida do uvale Brdonja (sjeverni dio otoka) i od uvale Biskupnjača do uvale Radnjača i punte Rastavca (zapadni dio). Dakle, prijava se odnosila na cjelokupni obalni pojas otoka Vira koji korespondira sa naseljenih 12 km obale od 32 km obale čitavog otoka.


Da bi se utvrdila namjera potpisnika te prijave moramo je prezentirati javnosti; naime ne radi se o nikakvim ekološko osviještenim građanima niti borcima protiv bespravne gradnje, već se radi o politički destruktivnim ljudima čiji je jedini interes i zadatak pokušati u javnosti diskreditirati legalno izabranu Općinsku upravu na čelu sa načelnikom Kristijanom Kapovićem.

Suludost ove prijave se, uz to što se odnosi na cjelokupni obalni pojas otoka Vira koji je nastao u posljednjih 40 godina, vidi i u potpisnicima prijave a o njihovoj vjerodostojnosti će moći razlučiti i sami čitatelji;
Dr.sc. Marko Vučetić (protukandidat načelnika na proteklim lokalnim izborima) koji je inače postao poznat po svojoj „slavnoj“ izjavi na Općinskom vijeću; da „Neće podržati niti jedan projekt na Viru makar on bio u interesu Vira i mještana“, a to je i demonstrirao u praksi (7 sjednica Općinskog vijeća, 61 točka dnevnog reda, niti jedna nije podržana) . Imenovani živi u Zadru a ima prijavljeno lažno prebivalište u nelegalno izgrađenom objektu svojih roditelja na Viru.

Joso Gržeta, drugi potpisnik prijave, tzv. Kralj Vira te dugogodišnji autoritet na otoku je inicijalni pionir bespravne gradnje na Viru te devastator pomorskog dobra izgradnjom rive u uvali Radovanjica koja ima rješenje o uklanjanju. Ironično je da je trenutna Općinska uprava morala objašnjavati inspekciji upravo izgradnju te rive, a tragično je ali ipak od svega najviše smješno da je Joso Gržeta potpisnik prijave protiv samog sebe!

Šime Buškulić, treći potpisnik prijave, dugogodišnji oporbeni Općinski vijećnik, trenutno tajnik političke udruge „Vir bez podjela“ je bespravni graditelj više objekata na otoku Viru i devastator pomorskog dobra u uvali Brdonja za koju je isto Općinska uprava morala objašnjavati i dokazati da nije sudjelovala u devastaciji obalnog pojasa u uvali Brdonja, već je to sam potpisnik prijave.

Igor Vučetić, četvrti potpisnik prijave, oporbeni vijećnik u sadašnjem sazivu, član političke udruge „Vir bez podjela“ je bespravni graditelj objekta na Viru, u kojem ima lažno prebivalište s obzirom da živi u Zadru. Imenovani je bespravno sagrađenim objektom devastirao evidentirani arheološki lokalitet „Gračić“ na Viru.

Jadranka Okreša, peti potpisnik prijave, je bespravni graditelj stambenog objekta u uvali Brdonja, inače pravnica po struci.

Henri Radović, šesti potpisnik prijave, je osuđeni kriminalac poznat po napadima na nemoćne osobe i žene. Imenovani inače živi u Zadru a lažno je prijavljen u bespravno sagrađenom objektu svojih roditelja na Viru i suinvestitor je u tom bespravno sagrađenom objektu.

Frane Vučetić, sedmi potpisnik prijave, je toliko beznačajan da je suvišan bilo kakav komentar, ali isto tako ima adresu na bespravno sagrađenom objektu u Viru.

Inspekcijski nadzor temeljem prijave
Kao stranka u postupku prilikom izvida nadležnih ministarstava, Općinska uprava je nažalost morala odgovarati i objašnjavati izgradnju glavnog mola na Viru (Virska Riva), izgradnju mandrača sa đigom na Viru, inače oba objekta su izgrađena 50-tih godina prošlog stoljeća. Nastavno, morala je objasniti kada su izgrađene i ostale luke, lučice i privezišta na otoku a neke od kojih Virani koriste preko 100 godina (Miljevčev mul, Riva u Radovanjici, Gržetin mulić u Radovanjici, Peruzin mul u Luci, Jurjevićev mul, privezišta u Miljkovici i Prezidi,  Dabičića mul u Lučici, privezište u Lučici, sportska lučica „Gomilica“ u Marini, privezišta u uvali Brdonja, Biskupljača, Velika Slatina i Radnjača te Srpljica). Isto tako Općinska uprava morala je objasniti obalni pojas koji je u naravi uređena plaža preko 12 kilometara duga, od Rta Kozjak do Donje Prezide, od Gornje Prezide do uvale Brdonje, Biskupljača, Radnjača, Pedinka koju su stvarali mještani i vikendaši Vira u proteklih 40 godina. U svom neznanju i u svojoj zloći te u pokušaju da lažno inkriminiraju Općinsku upravu kao devastatora, podnositelji prijave očigledno nisu svjesni svojih postupaka i posljedica ili to ne žele biti. Većina objekata izgrađeni su davno prije institucionaliziranja Općine Vir 1993. godine, na što smo ukazali i navedenim inspektorima iz nadležnih ministarstava.

Pravna uporišta Općine Vir
Općina Vir za navedene prijavljene radnje ima uporišta u Zakonu i sljedeće dokumente, odnosno dokaze na temelju kojih se može ispitati zakonitost postupaka:
- Općina Vir je obnovila zemljišne knjige i katastar u periodu od 1997. – 2001.
- Od 1997. do 2011. godine postoje ciklička orto-foto snimanja otoka Vira, odnosno 15 godina u kontinuitetu
- Općina Vir je izmjerila i utvrdila površinu i granicu pomorskog dobra, za razliku od većina jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
S obzirom na ovu dokumentaciju, lako je utvrditi izvidom na terenu i usporedbom navedene dokumentacije da li je došlo do novih površina u moru u navedenom periodu i da li su se u navedenom periodu odvijale bilo kakve nezakonite radnje. Općinska uprava od 2006. godine privodi svrsi, uređuje i dohranjuje plaže koje na Viru u naravi postoje već više desetljeća, u okvirima izmjerenog pomorskog dobra, sukladno svojim ovlastima koje se temelje na članku 9. i članku 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama a sve u koordinaciji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, odnosno Lučkom kapetanijom Zadar, i to u kontinuitetu prije svake ljetne sezone od travnja do lipnja bez ikakvog dodatnog nasipavanja obale. Za navedene radnje nisu potrebne nikakve dodatne dozvole.


Što se tiče građevinskog otpada na otoku, radi se o otpadu kojeg su odložili nepoznati počinitelji a za koji sukladno Zakonu, nadležni inspektor koji ne može identificirati počinitelja, izdaje nalog jedinici lokalne samouprave za uklanjanje. Ukoliko to ne napravi jedinica lokalne samouprave (u slučaju Općine Vir to je već učinjeno), onda je to obvezna učiniti Zadarska Županija.

Po pitanju izgradnje prometnice punta Rastavac odnosno punta Kozjak, Općinska uprava ističe kako je na punti Rastavca uređen protupožarni prosjek koji je u funkciji građana Vira od 1929. godine i uređena šetnica za koju je napravljen prometni elaborat te dobivena suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. U skladu s navedenim elaboratom uređena je prometna signalizacija i regulacija a za što sukladno Zakonu o gradnji, pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (Članak 2., Stavak 1. točka 10.) nije potreban akt kojim se odobrava građenje.


Što se tiče punte Kozjak, radi se o održavanju nerazvrstane lokalne prometnice koja je u naravi put od 1929. godine, a u upotrebi za cestovni promet od kraja 70-tih godina te je uređena sukladno Troškovniku o pojačanom održavanju postojećih nerazvrstanih cesta (2013) te kao takva nije trebala građevinsku dozvolu.
Općina Vir kao institucija za sada nije zaprimila nikakva rješenja vezano na izvide inspekcije iako smo prilikom sastavljana zapisnika imali različita mišljenja u odnosu na inspektore koji su provodili nadzor u slučaju navedenih prometnica. Kada zaprimimo rješenja nadležnih ministarstava koji su izvršila izvide, Općina Vir će se na njih očitovati i ukoliko se iskaže potreba, iskoristiti svoje pravne lijekove te pokrenuti sporove na Upravnom sudu Republike Hrvatske i dokazati da je u pravu, što nam ne bi bilo prvi put. Javnost ne bi trebala prihvaćati mišljenja i rješenja određenih ministarstava kao „Sveta pisma“, jer da su oni bili dosljedni u provođenju zakona, problemi s kojima se Vir bori u proteklim desetljećima ne bi ni postojali (upravo ministarstva sa svojim službama su imali u proteklim desetljećima zakonske ovlasti, mehanizme i materijalne resurse da zaustave bilo kakvu devastaciju ili bespravnu gradnju u Republici Hrvatskoj, a rezultat njihovog rada je dobro poznat (oko 830 000 podnesenih zahtjeva za legalizaciju, od čega 10 000 sa Vira). Da su ministarstva radila svoj posao u proteklim desetljećima, ne bi bilo bespravne gradnje,  zakona o legalizaciji ni procesa legalizacije, već bi se zakon provodio u kontinuitetu, svakodnevno na terenu. Otkrivanje naknadne pameti se u slučaju Vira uvijek skupo plaćalo).  Zato sugeriramo svima da pričekamo pravomoćna rješenja mogućeg spora na Upravnom sudu, a Općina Vir će se zasigurno poštivati sudsku odluku te će istu izvršiti u skladu sa zakonom.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA