Policija u zajednici

Strategija djelovanja  Policije u zajednici sveobuhvatan je proces promjena u policiji u užem, a u Ministarstvu unutarnjih poslova u širem smislu, koje su nastavak reformi policije  započetih  2000. godine. Cilj ovog procesa je transformacija iz tradicionalnog policijskog modela u model djelovanja policije u zajednici i izgradnja kompatibilnog modela organizacije rada policije u odnosu na zapadnoeuropske standarde. Takav model djelovanja policije u zajednici zahtijeva adekvatno pripremljene policijske službenike. Policijski službenik ima svoje stalno područje ophodnje na kojem radi u aktivnom suradničkom odnosu s građanima u svrhu uočavanja sigurnosti i javnog reda kao i rješavanja problema na određenom području djelovanja. Takvo policijsko djelovanje je osmišljeno kao servis građana i posebnu pozornost stavlja na osobne odnose između policijskih službenika i građana. Dakle, radi se o novoj filozofiji policijskog djelovanja koje je usmjereno na blisku suradnju s građanima kako bi se poboljšala učinkovitost rješavanja problema na razini lokalne zajednice i veća pouzdanost građana u vlastitu sigurnost.
Aktivnosti na koje se stavlja naglasak pri transformaciji na ovaj model rada jesu: preventivno djelovanje policije u ophodnji (spoznaja da je naš policajac u blizini i da se međusobno poznajemo povećava osjećaj sigurnosti kod građana i brzinu reakcije), kriminalistička prevencija (provođenje niza zajedničkih aktivnosti policije i građana na smanjenju rizika od kriminala, uz korištenje statističko-analitičkih podataka), komunalna prevencija (koordinacija aktivnosti policije, ostalih javnih službi, ali i lokalnih vlasti te građana), reforma odnosa s javnošću (pravodobnim i objektivnim izvješćivanjem javnosti, jačanje povjerenja između policije i medija, odnosno policije i građana), reforma obrazovanja (povezivanje policijske prakse i znanosti), unutarnja demokratizacija policije (značajniji položaj policajaca u ophodnji, jasna pravila napredovanja u službi).Ciljevi koji se žele postići ovakvim modelom rada su: povećati sigurnost i kvalitetu života na razini lokalne zajednice, te pravilno i brzo reagirati na potrebe zajednice.
 
Projekt Policija u zajednici na području Općine Vir djeluje od mjeseca svibnja 2005. godine. Od tada na području Općine djeluje kontakt policajac.

XV. kontakt područje Prve policijske postaje Zadar PU Zadarske obuhvaća područje Općine Vir.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA