Najčešća pitanja

Zašto se i po kojim osnovama plaća komunalna naknada?
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03, pročišćeni tekst) komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Članak 22. rečenog zakona kaže: “sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenoga građevnog zemljišta”. Za detaljno informiranje po ovom pitanju svakako pogledajte u navedeni zakon.Kako obračunavate iznos komunalne naknade i prema kojim kriterijima?

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97.), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine. Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tekstu: vrijednost boda), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn). Odluku o vrijednost boda i koeficijent zone odlukom određuje vijeće pojedine jedinice lokalne samouprave.Kako zatražiti izdavanje građevinske dozvole za objekt na Viru?

Svu potrebnu proceduru za izdavanje građevinske dozvole za gradnju na području Općine Vir vodi Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije. Upravni odjel se nalazi u Zadru na adresi Brne Krnarutića 13. Sve potrebne zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole možete skinuti sa službenih mrežnih stranica Zadarske županije na adresi http://www.zadarska-zupanija.hr/download_obrazaca_pug.php . Na istim stranicama možete pronaći i sve potrebne kontakte s navedenim odjelom.Tko određuje visinu iznosa poreza na kuće za odmor?

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave "Narodne novine", broj 117/93,33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 (pročišćeni tekst), visinu poreza na kuće za odmor određuju jedinice lokalne samouprave. Porez na kuće za odmor plaća se od 5,00 do 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Općinsko vijeće Općine Vir Odlukom o izmjenama Odluke o općinskim porezima od 24. kolovoza 2005. godine odredilo je iznos poreza na kuće za odmor u visini od 15 kuna po m2 korisne površine objekta.KOME PRIJAVITI KVAR NA JAVNOJ RASVJETI?

Kvar na javnoj rasvjeti može se prijaviti komunalnom poduzeću "Vir održavanje" u čijoj je domeni, između ostalog, održavanje javne rasvjete. Prijavu kvara može se obaviti osobno u uredu "Vir održavanja" na adresi Trg sv. Jurja b.b. , putem telefona na broj 362 145 ili na adresu  e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA