Sastav Općinskog vijeća

MIROSLAV GLAVAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Stranačka pripadnost: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
MATE RADOVIĆ
Potpredsjednik Općinskog vijeća
Stranačka pripadnost: Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
VESELJKO ORLIĆ
Potpredsjednik Općinskog vijeća
Stranačka pripadnost: nestranački (u Vijeće izabran s izborne liste SDP - HSLS - HSS)
 
IGOR BLAŽEVIĆ
Vijećnik
Stranačka pripadnost: Hrvatska seljačka stranka (HSS)
 
JADRANKA OKREŠA
Vijećnica
IGNACIO RADOVIĆ
Vijećnik
Stranačka pripadnost: nestranački (u Vijeće izabran s izborne liste SDP - HSLS - HSS)
RAJKO RADOVIĆ
Vijećnik
Stranačka pripadnost: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
MARINO RUKAVINA
Vijećnik
Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
MLADEN ŠIMUNDIĆ
Vijećnik
Stranačka pripadnost: nezavisni (
u Vijeće izabran s izborne liste grupe birača)
FRANE VUČETIĆ
Vijećnik
Stranačka pripadnost: Hrvatska stranka prava - dr. Ante Starčević (HSP-AS) (u Vijeće izabran s izborne liste HSP - HNS - HSU)
IGOR VUČETIĆ
Vijećnik
Stranačka pripadnost: Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS)
Dr. sc. MARKO VUČETIĆ
Vijećnik
Stranačka pripadnost: nestranački (u Vijeće izabran s izborne liste HSP - HNS - HSU)
NIKOLINA VUČETIĆ
Vijećnica
Stranačka pripadnost: Hrvatska seljačka stranka (HSS)

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA