Proračun Općine Vir

 pdf file
(dokumenti se mogu preuzeti u PDF formatu)

PRORAČUN ZA 2024. GODINU 

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 30. rujna 2024. godine

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 31. ožujka 2024. godine

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 31. ožujka 2024. godine

Proračun Općine Vir za 2024. godinju i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vir za 2024. godinu

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

Proračun Općine Vir za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vir za 2023. godinu

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vir za razdoblje od 2024. - 2026. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine

Proračun Općine Vir za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vir za 2023. godinu

Odluka o obustavi od primjene općeg akta Općinskog vijeća Općine Vir


PRORAČUN ZA 2022. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Vodič za građane o Godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Općine Vir za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vir za razdoblje od 2023. - 2025. godine

Proračun Općine Vir za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (27.12.2021.)

Obrazloženje Proračuna Općine Vir za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vir za 2022. godinu (27.12.2021.)

Prijedlog Proračuna Općine Vir za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu


PRORAČUN ZA 2021. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine (29.7.2022.)

Vodič za građane o godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Vir za 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2021. godinu III (27.12.2021.)

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskog korisnika Općine Vir za razdoblje od 2022. - 2024. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ( 24.9.2021.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2021. godinu II opći dio (24.09.2021.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2021. godinu II posebni dio (24.09.2021.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2021. godinu I opći dio (25.03.2021.)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2021. godinu I posebni dio (25.03.2021.)

Proračun Općine Vir za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.

Proračun Općine Vir za 2021. godinu (24.12.2020.)

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Vir za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Vir za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu 


PRORAČUN ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine - tekstualni dio (25.03.2021.)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine - opći i posebni dio (25.03.2021.)

Izvješća o izvršenju programa za 2020. godinu (25.03.2021.)

Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu II - (24.12.2020.)

Izmjene i dopune proračuna Općine Vir za 2020. godinu - (27.11.2020.)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIR ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE - (03.09.2020.)

Proračun za 2020. i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu (20 mb) - (09.01.2020)

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Vir za 2020. godinu

Prijedlog proračuna Općine Vir za 2020. sa projekcijama za 2021. i
2022.godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Prijedloga Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu


PRORAČUN ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIR ZA RAZDOBLJE OD O1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE (28.05.2020.)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZA 2019. GODINU (8,47 mb)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIR ZA 2019. GOD (17,1 mb) - (09.01.2020)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIR ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GOD. (46,7 mb) - (25.09.2019)

Proračun Općine Vir za 2019. godinu - opći dio (47 kB) - (07.01.2019.)

Proračun Općine Vir za 2019. godinu - posebni dio (84 kB) - (07.01.2019.)

Prijedlog proračuna Općine Vir za 2019. godinu (1. dio) (47 kB) - (19. 11. 2018.)

Prijedlog proračuna Općine Vir za 2019. godinu (2. dio) (83 kB) - (19. 11. 2018.)

projekcije Općine Vir 2020.-2021. (5 MB)


PRORAČUN ZA 2018. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir (12MB) - (03.05.2019.)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018.I (50 kB) - (10.12.2018.)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018/1 U 2018/2 (87 kB) - (10.12.2018.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir (4.79 mB) - (22. 08. 2018.)

 Proračun Općine Vir za 2018. godinu (126 kB) - (19. 01. 2018.)

Projekcije općine vir za 2019-2020 (6 MB)

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju programa protupožarne i civilne zaštite za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2018. godinuPRORAČUN ZA 2017. GODINUPRORAČUN ZA 2016. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za 2016. godinu (4,41 MB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2016. godinu II (252 kB)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine (295 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2016. godinu I (285 kB)

Proračun u malom za 2016. godinu (327 kB)

Proračun Općine Vir za 2016. godinu (180 kB)

projekcije za 2016.-2018. godine (3 MB)

 PRORAČUN ZA 2015. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za 2015. godinu (339 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2015. godinu III (176 kB)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine (441 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2015. godinu II (172 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2015. godinu I (166 kB)

Proračun Općine Vir za 2015. godinu
(166 kB)

Projekcija Proračuna Općine Vir za razdoblje 2015. - 2017. (368 kB)PRORAČUN ZA 2014. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za 2014. godinu (296 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2014. godinu II (171 kB)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine (360 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2014. godinu I (395 kB)

Proračun Općine Vir za 2014. godinu (118 kB)

Projekcija Proračuna 2014 - 2016 (126 kB)PRORAČUN ZA 2013. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za 2013. godinu (385 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2013. godinu V (112 Kb)
V izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. - 2015. godinu (128 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2013. godinu IV (303 kB)
IV izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. - 2015. godinu (128 kB)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vir za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine (449 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2013. godinu III (354 kB)
III izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. - 2015. godinu (128 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2013. godinu II (271 kB)
II izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. - 2015. godinu (128 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2013. godinu I (658 kB)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. - 2015. godinu (128 kB)

Proračun Općine Vir za 2013. godinu (92 kB)
Projekcija proračuna Općine Vir za razdoblje 2014. i 2015. (569 kB)
Plan razvojnih programa za 2013. - 2015. godinu (126 kB)


 
PRORAČUN ZA 2012. GODINU

Godišnji obračun Proračuna Općine Vir za 2012. godinu (2,38 MB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2012. godinu III (102 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2012. godinu II (95 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2012. godinu I (97 kB)

Proračun Općine Vir za 2012. godinu (89 kB)

 PRORAČUN ZA 2011. GODINU

Godišnji obračun Proračuna Općine Vir za 2011. godinu (883 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2011. godinu II (111 kB)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2011. godinu I (92 kB)

Proračun Općine Vir za 2011. godinu (128 kB)

 PRORAČUN ZA 2010. GODINU

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2010. godinu II

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vir za 2010. godinu I

Proračun Općine Vir za 2010. godinu

 PRORAČUN ZA 2009. GODINU

Rebalans Proračuna Općine Vir za 2009. godinu III

Rebalans Proračuna Općine Vir za 2009. godinu II

Rebalans Proračuna Općine Vir za 2009. godinu I

Proračun Općine Vir za 2009. godinu

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA