Predstavnici Općine Vir i komunalnih poduzeća do kraja ljetne sezone obilaze virska naselja

GRAĐANI U NASELJU PREZIDE ZADOVOLJNI UREĐENIM PLAŽAMA, A JEDVA ČEKAJU NASTAVAK RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI TE ASFALTIRANJU ULICA I POSTAVLJANJU JAVNE RASVJETE

Srce ljetne sezone idealno je vrijeme za upoznavanje s komunalnom problematikom, jer većina virskih građana – vikendaša i Virana – tada boravi na svom otoku. Zato predstavnici Općine Vir od utorka obilaze virska naselja kako bi se iz prve ruke upoznali sa komunalnom situacijom te poslušali mišljenja i primjedbe građana. Zamjenik načelnika Općine Vir Antonio Vučetić, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Vir Marino Rukavina, direktor komunalnog poduzeća „Vir održavanje“ Marino Radović i zamjenica direktora Miroslava Kapović razgovaraju s građanima, primaju pohvale za sve dosad učinjeno na uređenju otoka i zapisuju primjedbe kako bi od rujna, kada ponovno krenu radovi na virskoj infrastrukturi, rješavali uočene probleme.

Ovaj je obilazak naselja predstavnika Općine Vir i komunalnih poduzeća, u prvom tjednu naselja Prezide, detaljniji nastavak komunalne kampanje koju je Općina Vir započela u svibnju kada je obiđeno svih 25 virskih naselja uz propješačenih 500 kilometara. Načelnik Općine Vir Kristijan Kapović sa svim suradnicima i svim direktorima općinskog sustava tada je pratio radove uređenja javnih i zelenih površina, postavljanja javne rasvjete, pojačanog održavanja prometnica, izgradnje vodovoda i kanalizacije, uređenje plaža te nadogradnje elektro mreže i postavljanje novih trafostanica. Cilj obilaska bio je da se u izravnoj komunikaciji s građanima dođe do realnog komunalnog stanja na području virske općine, a kako su pozitivna atmosfera na terenu i oduševljenje građana s načinom na koji se otok Vir razvija bili opći utisak načelnika i djelatnika sustava Općine Vir, zaključeno je da će ovakav način direktne komunikacije uz obilazak terena postati stalna praksa.

Kako bi se u ovu priču uključilo što više građana otoka trenutno se provodi i sezonski, odnosno ljetni obilazak svih naselja uz planirani generalni obilazak na proljeće. Što se već sada moglo čuti i vidjeti?
„Građani izražavaju zadovoljstvo komunalnim radovima koje provodi Općina Vir. Konkretno, u naselju Prezide su najzadovoljniji uređenim i ograđenim plažama, odnosno činjenicom da smo, kako je obećano, kupače zaštitili od brodova, čamaca i glisera. Zadovoljni su i da je dio naselja već unutar projekta gradnje vodovodne i kanalizacijske mreže te da smo postavljali novi asfalt i javnu rasvjetu“, kaže zamjenik načelnika Vučetić. Ono što bi građani željeli, s druge strane, jest da asfalt i javna rasvjeta zajedno s vodovodnom i kanalizacijskom mrežom što prije dođu do svake ulice u naselju.

„Od rujna se nastavljaju radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži na južnom dijelu otoka i polako dolaze prema vama“, kazao im je Vučetić. Tamo gdje još nema asfalta i gdje su građani izrazili nezadovoljstvo zbog pretjeranog dizanja prašine pri prolasku automobila, ulica će se još jednom naknadno tamponirati. Također, virsko stanovništvo upoznato je i sa skorim projektima gradnje reciklažnog dvorišta, čipiranja kanti te od rujna – nastavka radova na kompletnom proširenju ceste D-306.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA